รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • ภาพการมอบทุนเสมอภาคสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์ โควิด 19
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาญ ประจำปี2563

 • Include gadget (iframe)

  Include gadget (iframe)

  Include gadget (iframe)

  Include gadget (iframe)


 • Comments