สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ  ปีงบประมาณ 2563


สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2563Ċ
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่,
12 ก.ย. 2563 00:59
Ċ
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่,
12 ก.ย. 2563 00:59
Ċ
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่,
12 ก.ย. 2563 00:59
Ċ
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่,
12 ก.ย. 2563 00:59
Ċ
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่,
12 ก.ย. 2563 00:59
Ċ
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่,
12 ก.ย. 2563 00:59
Ċ
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่,
12 ก.ย. 2563 00:59
Ċ
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่,
12 ก.ย. 2563 00:59
Comments