ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์18 มิ.ย. 2563 19:58โดยโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น   ๘๗๓,๐๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
 
หมายเหตุ** 
              1. นำมาโพสใหม่เพื่ออัพเดทเว็บไซต์โรงเรียนเท่านั้น
              2. ได้โพสต์ 21 ก.พ. 2563 11:06 โดยฺBKYLoei1 อําเภอท่าลี่   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2563 11:08 ] 

1-1 of 1