ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์18 มิ.ย. 2563 19:58โดยโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น   ๘๗๓,๐๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
 
หมายเหตุ** 
              1. นำมาโพสใหม่เพื่ออัพเดทเว็บไซต์โรงเรียนเท่านั้น
              2. ได้โพสต์ 21 ก.พ. 2563 11:06 โดยฺBKYLoei1 อําเภอท่าลี่   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2563 11:08 ] 

Ċ
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่,
18 มิ.ย. 2563 19:58
Comments