ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
      เลขที่ 45 หมู่ที่ 1 บ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย   
      E-mail : khokyai@loei1.go.th
      โทร. 090-919-3975
      แฟนเพจ : https://www.facebook.com/BKYLoei1
แผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่Comments