ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน
      สรุปเรื่องร้องเรียน การร้องเรียนโรงเรียนบ้านโคกใหญ่
         >>  ปี 2562  ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่โรงเรียนบ้านโคกใหญ่Comments